Verslag Bestuursbijeenkomst 20-01-2017

Beste Aqua Vivianen,

Kortgeleden heeft het bestuur zich weer gebogen over het “wel & wee” van de club. In een gezellige ambiance, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van enkele uitgenodigde deskundigen, maar zeker ook door de smakelijke catering passeerde een aantal punten de revue.

De hoofdpunten wil ik u niet onthouden.

  • Ze kan ik u melden dat de leden Danny en Eduard Spijkerman hebben opgezegd als lid en hun sportieve activiteiten voortzetten bij ROV. We wensen hen veel plezier en succes bij hun nieuwe club.
  • Een ander punt was de mogelijke bestemming van de voormalige clubhuisresereve/algemene bestemmingsreserve.

Omdat de vereniging vooralsnog niet wordt opgeheven, kan er nu geen sprake zijn van een verdeling van de gelden over de leden. Verschillende andere mogelijkheden werden tegen het licht gehouden.

Van het niet realistische maar enigszins komische “uitstapje naar de “Republiek der Maldiven” tot een iets meer uitgebalanceerd idee om bijvoorbeeld ± 90% te verdelen pro rato van de jaren dat men contributie betalend lid is. De resterende ± 10% kan dan als “kasgeld” behouden blijven om de afwikkeling van de afbouw van de vereniging te financieren.

Klein, maar niet onbelangrijk puntje zit hem in de begrippen “lid” en “pro rato”.

Men kan zich afvragen in hoeverre het in alle redelijkheid en billijkheid te verdedigen is dat iemand die bijvoorbeeld 40 jaar lid is en in die periode 8 jaar financieel heeft bijgedragen aan de huidige riante reserves van de club, toch voor de volle 40 jaar lidmaatschap te laten meedelen in de afwikkeling van de club. Hetzelfde geldt voor die leden die om diverse redenen een “afwijkend” lidmaatschapstarief betaalden.

Wetsartikelen die in deze specifieke gevallen uitsluitsel geven heeft het bestuur tot op heden niet kunnen vinden.

Besloten is dat Gerard een voorlopig voorstel zal maken waarin rekening gehouden wordt met deze aspecten.

  • De verkoop van de restjes verenigingsmateriaal loopt niet zo voorspoedig als in eerste instantie gedacht en gehoopt. Er is een vage belangstelling voor een paar flessen, maar het “nadenkproces” over de prijs die men wil betalen duurt al een klein maandje. Ik hou u op de hoogte. Overigens, op een verzamelingetje van complete en incomplete party-tenten en overige daar aan verwante zaken is een bod van € 100,- uitgebracht en door het bestuur geaccepteerd.
  • Aan het eind van de bijeenkomst werd er nog even van de gelegenheid gebruik gemaakt om Lia en Gerard in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inspanning voor de club.

 

Penningmeester

Mevr. H.C.W.M. (Lieneke) Duinkerke-Caspers

Kikkerveen 364

3205 XJ Spijkenisse

0181 – 641128

lcaspers@upcmail.nl

 

Secretaris

H.C.U (Henk) Treuman

Schiebroekselaan 67a

3037 RL Rotterdam

0622 994036

010 – 2430023

htreuman@chello.nl

 

Voorzitter

G.L. (Gerard) Mirer

Backershagen 456

3078 SB Rotterdam

0653 158356

010 – 229 80 80

gerardmirer@kpnmail.nl

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw erop dat u voorlopig van bovenstaande mailadressen gebruik maakt indien u met het bestuur wenst te communiceren.

 

Vriendelijke groeten,

Henk Treuman.