Contact

Algemeen adres

Wil je iets weten over Aqua Viva? Bijvoorbeeld over onze activiteiten, lid worden, of over de duiksport in het algemeen? Stuur je mail naar info@aqua-viva.nl.

Bestuur Aqua Viva

Het bestuur bestaat momenteel uit de hieronder genoemde personen.

  • Gerard Mirer (Voorzitter)
  • Lieneke Duinkerke (Penningmeester)
  • Henk Treuman (Secretaris)

Opleidingen

Met specifieke vragen over opleidingen die via Aqua Viva verzorgd kunnen worden kan je terecht bij:  opleidingen@aqua-viva.nl.

  • Gerard Mirer (2* instructeur))

Onderwaterhockey

Omdat Aqua Viva besloten heeft een andere koers te gaan varen bestaat er geen gelegenheid meer om deze trainingsvorm te beoefenen bij onze vereniging. Voor nadere inlichtingen kunt u wellicht terecht bij Nico Bunk: onderwaterhockey@aqua-viva.nl